1. Duże części lub części wykonane ze stali część 2

Duże części lub części wykonane ze stali część 2

 Duże części lub części wykonane ze stali część 2

Ochrona przed korozją

 

Wszystkie części obrabiane maszynowo (np. wstępnie toczone) muszą być zabezpieczone przed korozją.

Brak ochrony dla półfabrykatów z naddatkiem na obróbkę

 

Lekki olej antykorozyjny do kołnierzy, pierścieni itp. o następujących właściwościach:

 • Zawartość związków aromatycznych <0,1% zgodnie z ASTM D 3257
 • Nie zawiera związków chromu i baru
 • Mikrocząsteczkowa powłoka antykorozyjna
 • Efekt ochrony antykorozyjnej w teście mgły solnej > 8 godzin zgodnie z DIN 50021
 • Łatwe do usunięcia za pomocą alkalicznych lub rozpuszczalnikowych środków czyszczących
 • Właściwości wypierania wody
 • Temperatura zapłonu >61°C zgodnie z DIN 51755
 • Lepkość 1,5 – 2,5 mm2 /S zgodnie z DIN 51562
 • => Przykład produktu: ZET -corr 818 od ZET- Chemie

Nowy proces dla kul:

 • Ochrona antykorozyjna za pomocą oleju nie jest już potrzebna!
 • Kule >/= DN 600 są zabezpieczone folią odporną na warunki atmosferyczne, w miarę możliwości próżniową. (Kulki należy przechowywać na zewnątrz!)
 • Kula musi pozostać metalicznie czysta przez co najmniej 2 lata we wszystkich warunkach pogodowych; odporność folii musi zatem wynosić co najmniej 2 lata
 • Każda kula >/= DN 600 musi być dostarczona na odpowiedniej palecie, która jest odporna na warunki atmosferyczne przez co najmniej 2 lata
 • Kulki </= DN 500 muszą być dostarczone w pudełku Foliowanie nie jest wymagane, ponieważ kulki te są wysyłane do naszego głównego magazynu natychmiast po dostawie.