[layerslider id="2"]

O nas

 

Historia koncernu RMA rozpoczęła się w 1969 roku w warsztacie Siegfrieda Truttenbacha w Niemczech – pierwszej siedzibie Faulhaber i Truttenbach OHG.  W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat firma dynamicznie się rozwijała a dziś koncern RMA jest wiodącym producentem armatury wykorzystywanej do przesyłu gazu i ropy naftowej w największych inwestycjach w Europie i na całym świecie.    W trzech europejskich i dwóch azjatyckich (Królestwo Bahrajnu i Rosja) zakładach Koncern zatrudnia ponad siedmiuset pracowników.

Koncern RMA jest  uznanym partnerem wielu potentatów w dziedzinie przesyłu gazu i mediów palnych.

Warto podkreślić, że Koncern RMA to wciąż rodzinny biznes, zarządzany przez Andreasa Truttenbach – Prezesa Koncernu.

 Historia „RMA POLSKA” sp. z o.o.

W 1996  roku w Chojnowie  na bazie „green field” powstaje pierwszy zagraniczny oddział Koncernu RMA  – firma „RMA POLSKA” sp. z o.o.

Po szybkiej budowie pierwszej hali produkcyjnej i biurowca oraz przeszkoleniu w Niemczech pracowników produkcyjnych, już na przełomie lat 1997/1998 „RMA POLSKA” wysłała do zakładów macierzystych RMA w Niemczech pierwsze transporty z gotowymi produktami: monoblokami  izolacyjnymi, złączami typu M oraz osprzętem armatury gazowej.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku przedsiębiorstwo nieustannie się rozwijało. Kolejne etapy rozbudowy zakładu pozwoliły osiągnąć powierzchnię 6000 m2  (etap I – 2004 rok, etap II- 2010 rok oraz etap III rozbudowy w 2013 roku). Rozszerzono również zakres produkcji i oferowanych usług dostosowując je do oczekiwań klientów. Poczynione zostały również inwestycje w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia, do których obsługi zatrudniono najlepszych fachowców.

Firma dużą uwagę przywiązuje do ciągłego podnoszenie kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników .

Wraz z poszerzaniem możliwości produkcyjnych i zakresu oferowanych usług, Firma realizowała z góry założony plan pozyskiwania istotnych certyfikatów, aprobat i dopuszczeń, potwierdzając tym samym wysokie standardy produkcyjne, zgodne z wymogami rynku i przedmiotowymi normami. Działania te zbudowały w oczach Klientów RMA Polska wizerunek solidnego i godnego zaufania partnera, posiadającego ugruntowaną pozycję rynkową w kraju i za granicą.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez RMA sp. z o.o. w Chojnowie przy ul. Łużyckiej 14

na zdrowie ludzi i na środowisko

            Na podstawie art. 32c ust. 1,2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2021. 623) informuję, że w RMA sp. z o.o. w Chojnowie przy ul. Łużyckiej 14 wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na  stosowaniu urządzeń  wytwarzających promieniowanie jonizujące stosowanych do kontroli spawów. Działalność prowadzona jest na  podstawie decyzji zezwalalających wydaneych przez Prezesa PAA.

Działalność jednostki zakwalifikowana jest do III kategorii zagrożenia.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2021. 623), w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy zatrudnieni na  stanowiskach kontroli spawów zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia zatrudnionych pracowników prowadzona jest na podstawie   indywidualnych pomiarów  dozymetrycznych i dozymetrii środowiskowej prowadzonych przez IFJ w Krakowie w sposób pozwalajacy stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia limitów użytkowych dawek dla osób zatrudnionych przy badaniach defektoskopowych w zakładzie i dla ogółu ludności powyżej dopuszczalnego poziomu.

Wykonywanie działalności związanej z narażeniem jest zgodne z zasadą optymalizacji wymagającą żeby przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej, liczba osób narażonych zatrudnionych w zakłdzie   i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwe małe.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane żadne substancje promieniotwórcze.

Na podstawie powyższych informacji stwierdzam, że działalność związana z wykorzystaniem stosowanych urządzeń  wytwarzających promieniowanie jonizujące w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu  na zdrowie ludzi  oraz  na sąsiadujące środowisko.

RMA Polska Sp. z o.o.