1. Dofinansowania

Dofinansowania

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla „RMA POLSKA” – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: 

  • Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: 252 664.47  PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 252 664.47 PLN
Beneficjent: „RMA POLSKA” – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”