1. Duże części lub części wykonane ze stali część 1

Duże części lub części wykonane ze stali część 1

Duże części lub części wykonane ze stali część 1

 Tłoczenie

 

Następujące produkty muszą być oznaczone jako „twarde„:

  • Blacha
  • Rury
  • Części kute (kulki, pierścienie, tarcze, półfabrykaty, kołnierze itp.)

Minimalne informacje:

  • Dostawca lub producent
  • Numer zamówienia RMA i przedmiot Materiał
  • Partia (wytop/próbka)
  • Pieczęć organizacji akceptującej certyfikaty zgodne z normą EN10204 3.2

Rozmiar czcionki stempla powinien wynosić co najmniej 6 mm.

W przypadku piłek tłoczenie musi znajdować się w odległości co najmniej 60 mm od krawędzi.

 

Znakowanie/oznaczanie komponentów pod ciśnieniem

W naszych zamówieniach znajduje się 4-literowy kod (identyfikacja partii (połączenie wytopu/próbki)) dla każdej pozycji zamówienia w przypadku części podlegających zarządzaniu partiami, który należy umieścić na odpowiednim komponencie (komponentach) zgodnie z ustaleniami i którego nie można zgubić.

Po otrzymaniu naszego zamówienia prosimy o poinformowanie nas, w ilu kombinacjach partii/próbek dostarczysz zamówiony przedmiot, abyśmy mogli w razie potrzeby dostarczyć Ci dodatkowe 4-literowe kody.

Jeśli komponent(y) jest zbyt mały(e), aby można go było oznaczyć, prosimy o umieszczenie 4-literowego kodu na bezpośrednim opakowaniu (pudełku, skrzynce itp.) komponentu(ów), tak aby był wyraźnie widoczny z zewnątrz.

Ponadto konieczne jest, aby te 4-literowe kody były zawsze wyraźnie widoczne w certyfikatach materiałowych dla danej pozycji zamówienia, które należy nam dostarczyć w tym samym czasie, co zakres zamówienia.