1. Akcja „Poszukiwany”

Akcja „Poszukiwany”

Znasz osobę, która posiada odpowiednie kwalifikację na jedno z poniższych stanowisk?
 Spawacz z uprawnieniami i doświadczeniem
 Tokarz z doświadczeniem
 Frezer z doświadczeniem
 Operator Walcarki z doświadczeniem
 Operator CNC
Poleć jej pracę w RMA POLSKA i weź udział w akcji POSZUKIWANY
Jak zgłosić się do akcji?·
1. Wypełnij pierwszą część formularza podając dane swoje i osoby polecanej, podpiszcie się czytelnie.
2. Wypełniony formularz razem z CV osoby polecanej przynieś do sekretariatu naszej firmy lub wyślij na
e-mail: rekrutacja@rma.com.pl .
3. Jeśli osoba polecana zostanie zatrudniona, zostaniesz o tym powiadomiony i otrzymasz premię zgodnie
z regulaminem akcji „POSZUKIWANY” dostępnym w siedzibie firmy, na naszej stronie www.rma.com.pl oraz
naszym Facebooku.
Więcej informacji pod numerem telefonu 76 81 91 285 lub e-mail: rekrutacja@rma.com.pl